Skinhead

28 tekstów – auto­rem jest Skinhead.

Zniena­widzo­ny przez rzeczy­wis­tość, kocha­ny przez marzenia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 stycznia 2012, 21:59

...i chcę aby życie mo­je cier­pieniem było, bo wte­dy i tyl­ko wte­dy je docenię! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 kwietnia 2010, 21:26

Sza­tan ogarną mój umysł, lecz nig­dy nie ogar­nie me­go serca... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 kwietnia 2010, 15:58

Że życie ludzkie jest tyl­ko snem, zda­wało się niejed­ne­mu. I mnie również uczu­cie to sta­le towarzyszy... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 marca 2010, 15:13

Lu­bię za­gubić się w swoich myślach, dzięki te­mu od­kry­wam często coś nowego. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 marca 2010, 19:14

Niewidzące oczy...

Oczy me ot­warte są na zło niczym sęp spoglądający na pad­linę. Nie na­wiedzę za to siebie sa­mego. Cóż mogę po­wie­dzieć, je­dynie co mi się na­suwa na myśl to iż na­leżało mi się. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 marca 2010, 19:57

Niema że boli, ma boleć i chuj...

Życie po­kazu­je mi jak ciężko być sobą.
Nie chcę już te­go co miałem przed dwóch miesięcy,
lecz da­lej o tym myślę. Jest to jak wsza męczy, dręczy,
nie da­je spo­koju. Ale jak kil­ka ra­zy spróbujesz [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 marca 2010, 21:29

Niema że boli, ma boleć i chuj...

Życie po­kazu­je mi jak ciężko być sobą.
Nie chcę już te­go co miałem przed dwóch miesięcy,
lecz da­lej o tym myślę. Jest to jak wsza męczy, dręczy,
nie da­je spo­koju. Lecz jak kil­ka raz to [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 marca 2010, 14:05

Mu­zyki nie poz­nasz w tańcu, mu­zykę trze­ba poz­nać w sercu... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 marca 2010, 16:13

Byłem ateistą po czym zro­zumiałem że jes­tem Bogiem!!! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2010, 23:05
Skinhead

Wszystko pisane w stanie nietrzeźwości...

Zeszyty
  • Skinhead – Za dużo wiem o so­bie nie po­doba mi się to...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Skinhead

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność